Artikel 7 – Garantieregeling 4 jaar

Alle producten uit het Micro Mobility gamma zijn 4 jaar -vanaf de dag van aankoop- gegarandeerd tegen gebreken in materiaal en/of fabricagefouten.

Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, nalatigheid, misbruik, onjuist onderhoud, slijtage, gebruik niet voorgeschreven door Micro Mobility of schade door hitte of contact met solventen. Wanneer een niet-geautoriseerde partij een poging tot herstelling onderneemt waardoor de step schade oploopt, zal de garantie niet kunnen ingeroepen worden. Als een Micro step binnen de 4 jaar na aankoop een gebrek heeft in het materiaal of in de assemblage, dan zal Micro Mobility België om de step te herstellen of om de step gratis te vervangen (enkel indien het defecte stuk niet kan vervangen worden). Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval hoogstens maximaal de aankoopprijs van het gebrekkige goed omvatten.

De garantie kan slechts ingeroepen worden mits het voorleggen van het aankoopbewijs en een geschreven beschrijving van het defect. Een claim zal steeds door Micro Mobility Belgium geëvalueerd worden.

Slijtage-wisselstukken: remmen, wielen en handvatten worden tegen kostprijs vervangen en maken geen deel uit van de garantie-regeling.

Alle wisselstukken van Micro steps zijn 10 jaar leverbaar na aankoopdatum. Na afloop van de garantieperiode kunnen deze wisselstukken besteld worden teneinde de Micro step verder te onderhouden.

Micro Mobility kan in geen geval instaan voor eventuele onrechtstreekse schade (vb.(niet-limitatief) winstderving, schade aan derden, … )