Privacy & Beveiligingsbeleid - Micro Mobility België

Micro Mobility België (hierna wij of ons) maakt deel uit van het bedrijf Odissey bvba en is gevestigd Melijndreef 13, 3080 Tervuren. Micro Mobility België is een online shop (micro-mobility.be) en een fysieke winkel in de Melijndreef 13, 3080 Tervuren. Micro Mobility België verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.micro-mobility.be/nl/privacy en store@micro-mobility.be. Indien we dit beleid wijzigen, wordt een bijgewerkte versie van deze verklaring op onze website gepubliceerd. U kunt onze website bezoeken en gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Wanneer u zich echter bij ons registreert om een order te plaatsen of brochures of andere informatie aanvraagt, kunt u worden gevraagd bepaalde informatie over uzelf op te geven.

Welke gegevens verzamelen we en op welke wijze doen we dit?

 Wanneer u:

  • bij ons registreert;
  • het bestelproces volledig of gedeeltelijk doorloopt;
  • informatie of brochures opvraagt;
  • inschrijft op onze nieuwsbrief;
  • antwoordt op een vragenlijst;
  • een informatieaanvraag invult op onze website;
  • een aanvraag indient voor dienst na verkoop;
  • onze showroom(s) bezoekt;
  • ons bezoekt op een (vak)beurs of evenement;
  • deelneemt aan een workshop;

  wordt u gevraagd bepaalde informatie op te geven, zoals uw naam, adres, creditcardgegevens (alleen als u een bestelling plaatst en met creditcard betaalt en alleen om deze gegevens aan een betalingsservice door te geven, we bewaren uw creditcardgegevens niet), telefoonnummer en e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website,, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), lijst met contactgegevens van de klant via een app, internetbrowser en apparaat type.

  Verwerkingsdoeleinden

  Micro Mobility België verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om voor voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, beheer van uw account, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

  Rechtsgronden van verwerking

  Wij verwerken uw gegevens op grond van contractuele verplichtingen (artikel 6.1.(b)). Wij gebruiken uw adres- en betalingsgegevens omdat u wil dat uw pakje met uw bestelling bij u aankomt.
  Wij verwerken ook uw persoonsgegevens omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (artikel 6.2.(a)) voor een of meer specifieke doeleinden. Zo kunnen we u - mits u toestemming - op de hoogte houden van aanbiedingen via onze nieuwsbrief en mailings (eventueel via een externe dienstverlener). Wij kunnen ook contact met u opnemen om verdere opvolging te geven aan het invullen van een vragenlijst, wedstrijdformulier of enquête, een aanvraag naar informatie over onze producten, een aanvraag voor dienst-na-verkoop. (via live chat, email of telefoon)

  Overmaken aan derden

  MICRO Mobility België verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld om een pakje te versturen of een betalingsopdracht af te handelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

  Bewaarperiode

  MICRO Mobility België bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kan ten allentijde uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Micro Mobility België neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via store@micro-mobility.be.

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: store@micro-mobility.be;

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Micro Mobility België zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Micro Mobility België gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Links naar andere websites

  Onze site kan af en toe links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en partners. Als u op een link naar een van deze websites klikt, geldt het eigen privacybeleid van die websites. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u uw persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  Wijzigingen van dit privacy-beleid

  We herzien ons Beveiligings- en Privacybeleid regelmatig en publiceren alle wijzigingen op deze webpagina. Dit privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 19 september 2019.

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  Lijst van cookies die we opslaan

  De tabel hieronder is de lijst van cookies die wij opslaan en welke informatie ze bevatten.

  COOKIE nameCOOKIE Description
  CART The association with your shopping cart.
  CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
  COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
  CURRENCY Your preferred currency
  CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
  CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
  CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
  CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
  EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
  FRONTEND You sesssion ID on the server.
  GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
  LAST_CATEGORY The last category you visited.
  LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
  NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
  NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
  POLL The ID of any polls you have recently voted in.
  POLLN Information on what polls you have voted on.
  RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
  STF Information on products you have emailed to friends.
  STORE The store view or language you have selected.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
  VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
  WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
  WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.